White Mirror

0
216

Nhân vật chính là một thợ săn tìm kiếm các di vật cổ đại. Một ngày nọ, anh ta bắt đầu tìm một chiếc gương huyền thoại kết thúc lực lượng lớn lao và tà ác vĩ đại,giữ bí mật của một tạo tác kỳ diệu. Bạn có cơ hội để biết là một tấm gương, nhưng hãy cẩn thận cái ác đang chờ bạn liên tục.

White-Mirror-anh1 White-Mirror-anh1 White-Mirror-anh1

Download White Mirror Full 

Link Đang Cập Nhật

YÊU CẦU HỆ THỐNG

MINIMUM:
OS: Windows 7/Vista/XP PC (32 or 64 bit)
Processor: Dual Core 2.0GHz or equivalent processor
Memory: 2 GB RAM
Graphics: Direct X 9.0c compliant video card with 512 MB of RAM
DirectX: Version 9.0c
Storage: 2 GB available space
Sound Card: DirectX compatible sound card
RECOMMENDED:

OS: Windows 7/Vista/XP PC (32 or 64 bit)
Processor: Quad-core Intel or AMD CPU
Memory: 4 GB RAM
Graphics: DirectX 9.0c compatible NVIDIA or AMD ATI video card with 1GB of RAM
DirectX: Version 9.0c
Storage: 2 GB available space
Sound Card: DirectX compatible sound card

Banner-2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here