Skyshine’s BEDLAM

0
211

“Tôi đã không nhìn thấy một trò chơi đẹp hơn trong năm nay.” – Rock, Paper, Shotgun

Skyshines-BEDLAMbanner

Bạn là Mechanic, thành viên cuối cùng được biết đến của một guild thịnh vượng một lần của các nhà khai thác rực rỡ của các pháo đài lăn được gọi là Dozers.

Skyshines-BEDLAMbanner

Bạn chịu trách nhiệm chỉ huy phi hành đoàn của bạn trong trận chiến, quản lý tài nguyên của bạn, cải thiện Dozer của bạn, tương tác với các nhân vật khác nhau, và bảo vệ hành khách của bạn trong khi điều hướng qua đất hoang sau khải huyền.

Skyshines-BEDLAMbanner

Download Skyshine’s BEDLAM Full

LINH ĐANG CẬP NHẬT

YÊU CẦU HỆ THỐNG

OS: Windows XP SP3
Memory: 2 GB RAM
Storage: 4 GB available space
OS: Windows 7 SP1
Memory: 4 GB RAM
Storage: 6 GB available space

 

Banner-2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here