Company of Heroes 2: Master Collection

0
295

Tham gia nhượng quyền thương mại WWII RTS được đánh giá cao nhất với gói này tập hợp lại COH2 ban đầu và tất cả các mở rộng của nó (The Western Front Armies, Ardennes Assault và The British Force). Company-of-Heroes-2bannerCũng như các gói nhiệm vụ của Nhà hát Chiến tranh. Bao gồm 2 chiến dịch chơi đơn và 5 đội quân nhiều người chơi.

Company-of-Heroes-2banner

Download Company of Heroes 2: Master Collection Full

Link Fshare

Company-of-Heroes-2banner

YÊU CẦU HỆ THỐNG

Minimum:
Memory: 2GB RAM
Processor: 2Ghz Intel Core2 Duo or equivalent
Graphics: 512MB Direct3D 10 capable video card (GeForce 8800 GT or Radeon HD 2900XT)
OS: 32bit Vista
Internet: Broadband Internet connection
Hard Drive: 30GB free Hard disc space

Recommended:
Memory: 4GB RAM
Processor: 3Ghz Intel i5 quad core or equivalent
Graphics: 1024 MB Direct3D 11 capable video card (GeForce GTX 470 or Radeon HD 5850)
OS: 64bit Windows 7 and above
Internet: Broadband Internet connection
Hard Drive: 30GB free Hard disc space

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here