Bunker

0
223

Life in Bunker là một mô phỏng xây dựng hầm cát.Bạn đã được bầu làm Người kiểm duyệt Bunker mới! Bây giờ bạn phải kiểm soát một nhóm cư dân hầm trú và cố gắng làm cho chúng tồn tại cho đến khi bề mặt trở nên có thể ở được.

Life-in-Bunkerbaner-1

Nhiệm vụ tuy nhiên không phải là tầm thường. Cuộc sống dưới lòng đất rất khó khăn, đầy nguy hiểm và người dân sẽ dựa dẫm vào quyết định khôn ngoan của bạn, đôi khi không quá khôn ngoan. Một bước sai lầm có thể đặt toàn bộ Bunker trên bờ vực tuyệt chủng.

Life-in-Bunkerbaner-1

 

Download Bunker Full 

Link Đang Cập Nhật

Life-in-Bunkerbaner-1

YÊU CẦU HỆ THỐNG

OS: Windows 7
Processor: 2.4 Ghz Intel Core i5
Memory: 4 GB RAM
Graphics: NVIDIA GeForce 640M
DirectX: Version 9.0
Storage: 1 GB available space
OS: Windows 8 or higher
Processor: 3.0 Ghz Intel Core i5 or i7
Memory: 4 GB RAM
Graphics: NVIDIA GeForce 650M or higher
DirectX: Version 11
Storage: 1 GB available space

Banner-2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here