Baldur’s Gate: Siege of Dragonspear

0
200

Baldur’s Gate: Siege of Dragonspear thêm một cốt truyện mới vào Baldur’s Gate: Enhanced Edition saga. Các sự kiện xảy ra giữa Baldur’s Gate và Baldur’s Gate II được tiết lộ lần cuối trong lần mở rộng 25 giờ tới Baldur’s Gate: Enhanced Edition.

Baldurs-Gate12

Phiên bản Collector’s Edition có hộp thu thập phiên bản giới hạn sẽ được gửi tới bạn ngay sau khi nhà sản xuất sẵn sàng.

Baldurs-Gate12

Bạn cũng sẽ nhận được một bản sao kỹ thuật số của Baldur’s Gate: Enhanced Edition và Baldur’s Gate: Siege of Dragonspear để chơi ngay lập tức khi đặt hàng.

Baldurs-Gate12

Dowload Baldur’s Gate: Siege of Dragonspear Full

LINK ĐANG CẬP NHẬT

YÊU CẦU HỆ THỐNG
OS:Windows XP, Vista, 7, 8
Processor:1 GHZ
Memory:512 MB RAM
Graphics:OpenGL 2.0 compatible
Hard Drive:2.17 GB HD space
Sound:Windows Compatible

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here