Awesomenauts: Overdrive Expansion

0
288

Bạn đã sẵn sàng để đá vào Overdrive chưa? Tốt, bởi vì Awesomenauts: Mở rộng quá mức là ở đây! Tải xuống ngay hôm nay và truy cập ngay vào ba nhân vật hoàn toàn mới:

Awesomenautsbanner-1 Awesomenautsbanner-1

Giáo sư M. Yoolip
người săn tiền thưởng siêu xe đạp Chucho Krokk
Jimmy và LUX5000

Download Awesomenauts: Overdrive Expansion Full

LINK ĐANG CẬp NHẬT

Awesomenautsbanner-1

YÊU CẦU HỆ THỐNG

OS: Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, or Windows 10
Processor: Any processor with 2 Cores
Memory: 2 GB RAM
Graphics: ATI or Nvidia Videocard with at least 256MB, or Intel GMA 950 or newer
Hard Drive: 2.5 GD HD space
OS: Windows 7, Windows 8, or Windows 10
Processor: Any processor with 2 Cores
Memory: 4 GB RAM
Graphics: ATI or Nvidia Videocard with at least 512MB
Hard Drive: 2.5 GD HD space
Other Requirements: Broadband Internet connection

 

 

Banner-2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here